03/11/2017

Adnodd y Mis: Tachwedd 2017: Tric a Chlic

Mae Tric a Chlic yn adnodd poblogaidd, gan gyhoeddwyr Canolfan Peniarth, sydd wedi ei datblygu ar gyfer helpu plant yn y cyfnod Sylfaen gyda’u darllen, ysgrifennu a sillafu.  Mae’r cynllun, sy’n cael ei defnyddio gan ysgolion cynradd ledled Cymru, yn gynllun ffoneg, systematig a dilyniadol sydd wedi ei rhannu yn dair cam. Mae’r pecyn yn cynnwys Cd-rom ar bob cam o’r cynllun, sy’n llawn gweithgareddau hwyl a gemau i’w hargraffu ac i’w chwarae gyda phlant.  Mae’r pecyn wedi ei ddatblygu’n ofalus er mwyn cynorthwyo i addysgu sain llythrennau, darllen a sillafu.

Mae Ysgol Addysg Prifysgol Bangor yn argymell i bob hyfforddai cynradd ymgyfarwyddo ei hunan gyda’r gyfres gan ei bod mor boblogaidd gyda’r ysgolion.

Mae cynllun darllen Tric a Chlic ar gael i’w weld yn yr Ystafell Adnoddau Cynradd yn Llyfrgell Safle’r Normal gydag eitemau unigol ar gael i’w benthyg.

01/11/2017

Mynediad Agored at gyfnodolion y Royal Society tan 29ain Tachwedd 2017

I anrhydeddu Wythnos Mynediad Agored, mae'r Gymdeithas Frenhinol yn cynnig Mynediad Agored at holl gynnwys eu cyfnodolion tan 29 Tachwedd 2017.

Mae'r Gymdeithas Frenhinol yn cyhoeddi amrywiaeth eang o gyfnodolion sy'n cwmpasu gwyddor bywyd, gwyddorau biolegol a gwyddorau ffisegol. https://royalsociety.org/journals/

25/09/2017

Adnodd y Mis: Medi 2017: Global Health

Global Health yw'r unig gronfa ddata arbenigol sydd wedi'i neilltuo i iechyd cyhoeddus a meddygaeth drofannol. Mae'n cynnwys llenyddiaeth allweddol ar ymchwil ryngwladol ym maes meddygaeth ac iechyd nad yw i'w chael mewn cronfeydd data eraill.  Mae ei hymdriniaeth â llenyddiaeth ryngwladol a llwyd yn golygu bod 40% o ddeunydd a geir yn Global Health yn unigryw i'r gronfa ddata.  Cynhwysir popeth o drafodion cynadleddau, theses, cyhoeddiadau electronig yn unig a ffynonellau eraill anodd cael gafael arnynt. 
Mae Global Health yn cyfeirnodi dros 7,300 o gyfnodolion, adroddiadau, llyfrau a chynadleddau. Mae'n cynnwys dros 2.8* miliwn o gofnodion gwyddonol o 1973 i'r presennol.  Cyfieithir holl bapurau perthnasol nad ydynt yn Saesneg er mwyn rhoi mynediad at ymchwil nad yw ar gael drwy unrhyw gronfa ddata arall.
I fynd at y gronfa ddata hon, teipiwch Global Health i'r Chwiliad Llyfrgell, ar ôl dewis Chwiliad Bangor yn gyntaf.  Yna ewch i Math Adnodd ar y chwith, dewiswch 'Cronfeydd data' a chliciwch ar y cofnod a labelwyd 'Global Health' a dilynwch y linc at y testun llawn.

20/09/2017

Newyddion da am RefWorks

Yn dilyn trafodaethau gyda'r cyhoeddwr, rydym wedi llwyddo i sicrhau tanysgrifiad i RefWorks am flwyddyn academaidd arall. Rydym yn gobeithio cefnogi tanysgrifiad parhaus i RefWorks at y dyfodol, ond bydd hyn yn dibynnu ar drafodaethau gyda'r cyhoeddwr. Dylech barhau i ddefnyddio RefWorks os mai dyma’r system reoli cyfeiriadau sydd orau gennych. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achoswyd gan ein neges gynharach ynglŷn â chanslo'r tanysgrifiad hwn. Mae RefWorks Newydd hefyd ar gael. Os hoffech ragor o wybodaeth ynglŷn â sut mae’r RefWorks Newydd yn gweithio, cysylltwch â'r tîm cefnogi academaidd: libsupport@bangor.ac.uk 

19/09/2017

Reaxys

Ni fydd yr hen fersiwn o Reaxys ar gael ar ôl 30 Tachwedd. Mae'r fersiwn newydd yn ein catalog ar-lein yn barod. Mwy o wybodaeth yma.