20/09/2017

Newyddion da am RefWorks

Yn dilyn trafodaethau gyda'r cyhoeddwr, rydym wedi llwyddo i sicrhau tanysgrifiad i RefWorks am flwyddyn academaidd arall. Rydym yn gobeithio cefnogi tanysgrifiad parhaus i RefWorks at y dyfodol, ond bydd hyn yn dibynnu ar drafodaethau gyda'r cyhoeddwr. Dylech barhau i ddefnyddio RefWorks os mai dyma’r system reoli cyfeiriadau sydd orau gennych. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achoswyd gan ein neges gynharach ynglŷn â chanslo'r tanysgrifiad hwn. Mae RefWorks Newydd hefyd ar gael. Os hoffech ragor o wybodaeth ynglŷn â sut mae’r RefWorks Newydd yn gweithio, cysylltwch â'r tîm cefnogi academaidd: libsupport@bangor.ac.uk 

19/09/2017

Reaxys

Ni fydd yr hen fersiwn o Reaxys ar gael ar ôl 30 Tachwedd. Mae'r fersiwn newydd yn ein catalog ar-lein yn barod. Mwy o wybodaeth yma.

Ar gael yn fuan: "Roam" newydd i'r Digimap

Bydd fersiwn newydd o Digimap Roam ar gael yn fuan. Bydd y diweddariad yn gwella profiad y defnyddiwr ar ddyfeisiau symudol, ynghyd â nodweddion eraill fydd wedi cael eu diweddaru. Mwy o wybodaeth yma.

18/09/2017

Allgludo sawl dyfyniad o ScienceDirect

Nid yw allgludo sawl dyfyniad o ScienceDirect ar yr un pryd yn bosib bellach o'r canlyniadau Chwilio Cyflym. Yn hytrach, chwiliwch yn defnyddio Chwiliad Uwch, a bydd y botwm Allgludo yn ymddangos uwch ben eich rhestr ganlyniadau.

05/09/2017

Llwyfan newydd ar gyfer Nature Journals

Dros yr ychydig fisoedd nesaf, efallai y byddwch yn sylwi ar ychydig o newidiadau i Nature Journals. Nid effeithir ar eich gallu i gael mynediad atynt, ac ni fydd arnoch angen diweddaru'ch nodau llyfrau.
Mae gan y cynllun newydd nifer o fanteision:

•    Cynllun modern wedi'i ddiweddaru ar draws y safle gyda thudalen gartref cyfnodolion lân er mwyn ei gwneud yn hawdd ei defnyddio

•    Nodwedd newydd ar dudalennau erthyglau, yn cynnwys ffordd i symud yn gyflym rhwng adrannau erthyglau, neu weld ffigurau ochr yn ochr â thestun, yn y golofn ar y dde

•    Gwell gallu i amlygu erthyglau o ddiddordeb neu gyhoeddiadau amserol ar dudalen gartref cyfnodolion

•    Integreiddio metrig ('Altmetrics') lefel erthyglau i ddangos erthyglau 'poblogaidd' ar dudalen gartref cyfnodolyn, a fydd yn dangos erthyglau o'r cyfnodolyn a ddarllenwyd fwyaf neu sydd wedi cael cynnydd diweddar mewn sgôr Altmetric

Bydd y diweddariad hwn hefyd yn caniatáu i'r Nature Publishing Group:

•    Gyhoeddi erthyglau'n gyflymach

•    Gwella'r gallu i ganfod cynnwys

•    Darparu sylfaen i ddatblygu ar gyfer y dyfodol