06/02/2018

Adnodd y mis: Chwefror 2018: IBISWorld


Ydych chi eisiau dysgu am ddiwydiannau nad ydych chi'n gyfarwydd â nhw?  A ydych angen cael hyd i'r wybodaeth hon yn gyflym e.e. ar gyfer aseiniad neu gyflwyniad?  Ydych chi'n ymgeisio am waith mewn diwydiant arbennig neu'n mynd i gyfweliad?

Gall IBISWorld eich helpu.  Mae'r gronfa ddata hon am ymchwil marchnad diwydiant yn dal casgliad eang o adroddiadau diwydiant, proffiliau, rhagolygon a dadansoddiad am gannoedd o ddiwydiannau'r DU a'r Unol Daleithiau. Mae pob adroddiad diwydiant wedi ei strwythuro'n dda ac yn cynnwys naw pennod a 25 adran ac yn darparu:

•    Dadansoddiad cywir o ddiwydiannau
•    Ymchwil manwl iawn
•    Graffiau, diagramau a siartiau clir
•    Gwybodaeth am ddiwydiant a ddefnyddir gan gwmnïau mawr byd-eang

Caiff adroddiadau eu diweddaru'n rheolaidd, y rhan fwyaf mor aml â dwy neu dair gwaith y flwyddyn.

10/01/2018

Adnodd y mis: Ionawr 2018: MendeleyMae Mendeley yn offer sydd ar gael am ddim i storio, rheoli ac anodi eich cyfeiriadau, gallwch ei ddefnyddio ar y we yn www.mendeley.com. Gellwch hefyd lawrlwytho'r offer bwrdd gwaith i ddefnyddio'r nodweddion llawn, yn cynnwys ychwanegu cyfeiriadau'n awtomatig i ddogfennau Word (“Cite While You Write”). Mae'r offer bwrdd gwaith eisoes ar gael ar holl gyfrifiaduron mynediad agored y brifysgol a thrwy'r porth meddalwedd ar gyfer cyfrifiaduron gwaith personol. Mae apiau iOS ac Android hefyd sy'n eich caniatáu i ddarllen ac anodi PDFs all-lein pan fyddwch allan o gwmpas y lle. Mae Mendeley hefyd yn cynnwys nodweddion rhwydweithio cymdeithasol defnyddiol ar gyfer cydweithio a chael y wybodaeth ddiweddaraf.

Rydym wedi ysgrifennu arweiniad a ddylai eich helpu i ddechrau ei ddefnyddio.

Mae gan Mendeley hefyd ganllawiau a fideos yma.

08/01/2018

Reaxys Newydd

Ni fydd yr hen fersiwn o Reaxys ar gael ar ôl 31 Ionawr. Mae'r fersiwn newydd yn ein catalog ar-lein yn barod. Dylech sicrhau fod eich nodau tudalen a'ch dolenni yn gyfredol.

21/11/2017

Mewngofnodi i RefWorks yn gweithio

Mae'r broblem gyda mewngofnodi i'r New RefWorks drwy ddefnyddio "use login from my Institution" a Legacy RefWorks drwy ddefnyddio "Login using my institution's credentials" bellach wedi cael ei datrys.

20/11/2017

RefWorks Broblem (Datryswyd)

Yn anffodus mae problem gyda mewngofnodi i'r New RefWorks drwy ddefnyddio "use login from my Institution" a Legacy RefWorks drwy ddefnyddio "Login using my institution's credentials". Rydym yn ymchwilio i'r broblem a byddw yn ei ddiweddaru cyn gynted ag y bo modd.