10/01/2018

Adnodd y mis: Ionawr 2018: MendeleyMae Mendeley yn offer sydd ar gael am ddim i storio, rheoli ac anodi eich cyfeiriadau, gallwch ei ddefnyddio ar y we yn www.mendeley.com. Gellwch hefyd lawrlwytho'r offer bwrdd gwaith i ddefnyddio'r nodweddion llawn, yn cynnwys ychwanegu cyfeiriadau'n awtomatig i ddogfennau Word (“Cite While You Write”). Mae'r offer bwrdd gwaith eisoes ar gael ar holl gyfrifiaduron mynediad agored y brifysgol a thrwy'r porth meddalwedd ar gyfer cyfrifiaduron gwaith personol. Mae apiau iOS ac Android hefyd sy'n eich caniatáu i ddarllen ac anodi PDFs all-lein pan fyddwch allan o gwmpas y lle. Mae Mendeley hefyd yn cynnwys nodweddion rhwydweithio cymdeithasol defnyddiol ar gyfer cydweithio a chael y wybodaeth ddiweddaraf.

Rydym wedi ysgrifennu arweiniad a ddylai eich helpu i ddechrau ei ddefnyddio.

Mae gan Mendeley hefyd ganllawiau a fideos yma.

08/01/2018

Reaxys Newydd

Ni fydd yr hen fersiwn o Reaxys ar gael ar ôl 31 Ionawr. Mae'r fersiwn newydd yn ein catalog ar-lein yn barod. Dylech sicrhau fod eich nodau tudalen a'ch dolenni yn gyfredol.

21/11/2017

Mewngofnodi i RefWorks yn gweithio

Mae'r broblem gyda mewngofnodi i'r New RefWorks drwy ddefnyddio "use login from my Institution" a Legacy RefWorks drwy ddefnyddio "Login using my institution's credentials" bellach wedi cael ei datrys.

20/11/2017

RefWorks Broblem (Datryswyd)

Yn anffodus mae problem gyda mewngofnodi i'r New RefWorks drwy ddefnyddio "use login from my Institution" a Legacy RefWorks drwy ddefnyddio "Login using my institution's credentials". Rydym yn ymchwilio i'r broblem a byddw yn ei ddiweddaru cyn gynted ag y bo modd.

03/11/2017

Adnodd y Mis: Tachwedd 2017: Tric a Chlic

Mae Tric a Chlic yn adnodd poblogaidd, gan gyhoeddwyr Canolfan Peniarth, sydd wedi ei datblygu ar gyfer helpu plant yn y cyfnod Sylfaen gyda’u darllen, ysgrifennu a sillafu.  Mae’r cynllun, sy’n cael ei defnyddio gan ysgolion cynradd ledled Cymru, yn gynllun ffoneg, systematig a dilyniadol sydd wedi ei rhannu yn dair cam. Mae’r pecyn yn cynnwys Cd-rom ar bob cam o’r cynllun, sy’n llawn gweithgareddau hwyl a gemau i’w hargraffu ac i’w chwarae gyda phlant.  Mae’r pecyn wedi ei ddatblygu’n ofalus er mwyn cynorthwyo i addysgu sain llythrennau, darllen a sillafu.

Mae Ysgol Addysg Prifysgol Bangor yn argymell i bob hyfforddai cynradd ymgyfarwyddo ei hunan gyda’r gyfres gan ei bod mor boblogaidd gyda’r ysgolion.

Mae cynllun darllen Tric a Chlic ar gael i’w weld yn yr Ystafell Adnoddau Cynradd yn Llyfrgell Safle’r Normal gydag eitemau unigol ar gael i’w benthyg.